Hoe creëren we ruimte?

De bouwstenen

Ruimtekunstenaars staat voor het creëren van ruimte voor duurzame menselijke groei. Het bestaat uit drie elementen aan de kant van de ruimte; toekomst, talent en experimenteren en uit drie elementen aan de kant van de kunst; creativiteit, creëren van het nieuwe en creëren van evenwicht.

01
De Ruimte

Ruimte voor toekomst

Ruimtekunstenaars helpt bij het vormen van een beeld van de toekomst in of van je organisatie. Dit kan aan de hand van een vooraf door de organisatie vastgesteld centraal probleem. Waar wil je als bedrijf over nadenken met betrekking tot de toekomst? Ruimtekunstenaars kan op basis van trends ook kijken welke invloed deze gaan hebben op de branche waarin je actief bent. Ruimtekunstenaars is gecertificeerd in Strategic Foresight en heeft een hele set aan methodieken om organisaties te helpen de toekomst te verkennen, op de toekomst te anticiperen en zelf actief aan de toekomst te bouwen. Strategic Foresight werkt met 4 (niet-chronologische) stappen; discover, explore, map en create. Afhankelijk van de uitdaging van de organisatie kunnen deze stappen allemaal of individueel los van elkaar worden genomen.

Ruimte voor talent

Ruimtekunstenaars helpt bij het vormen, implementeren en/of uitvoeren van een visie op talentontwikkeling passend bij de organisatie. Ontwikkelen van mensen begint bij (intrinsieke) motivatie, mensen willen zich wel ontwikkelen maar willen niet ontwikkeld worden. Intrinsieke motivatie wordt gesteld door Deci & Ryan in hun zelfdeterminatietheorie is aanwezig als er aan drie psychologische basisbehoefte wordt voldaan; het gevoel van competentie, het gevoel van autonomie en het gevoel van (sociale) verbondenheid. Ruimtekunstenaars maakt gebruik van de deze drie elementen bij het creëren van ruimte voor menselijke groei.

Ruimtekunstenaars helpt bij het vormen, implementeren en/of uitvoeren van een visie op talentontwikkeling door de kunst van het creatief zijn, de kunst van het creëren en de kunst van het evenwicht. Ruimtekunstenaars is een echte verbinder, motivator en weet mensen te enthousiasmeren en inspireren.

 

Ruimte om te experimenteren

Ruimtekunstenaars brengt heel veel ervaring mee op het gebied van leren en onderwijsontwikkeling. Ruimtekunstenaars gelooft in viral change. We beginnen een experiment klein met een (multidisciplinaire) groep die vanuit intrinsieke motivatie deel wil nemen. Tijdens de duur van het experiment maken we voortdurend zichtbaar wat er gebeurt, wat voor fouten we maken, wat we leren, welke sfeer het geeft. Vanuit dit delen ontstaat de mogelijkheid voor het experiment om te groeien. Ruimtekunstenaars doet niet aan luchtfietserij, experimenten kunnen ook mislukken. Daarom zijn het experimenten.

De implementatie

02
De kunst

De kunst van het creatief zijn

Ruimtekunstenaars brengt eenvoud in de complexiteit. Ruimtekunstenaars gelooft in een multidisciplinaire aanpak, waarbij alle betrokken een bijdrage leveren aan het aangaan van de uitdaging. Een uitdaging of probleem wordt door Ruimtekunstenaars benaderd vanuit de volgende cyclus;

De kunst van het nieuwe creëren

Ruimtekunstenaars is erg goed in het creëren van nieuwe producten en diensten. Door gebruik te maken van de kennis in Strategic Foresight kan Ruimtekunstenaars de uitdaging van de organisatie aanpakken met een blik gericht op de toekomst. Welke mogelijke richtingen kan het in de branche naar toe gaan. Welke invloeden en ontwikkelingen van buiten de branche kunnen impact gaan hebben op de branche en hoe kunnen we ons daar adaptief op voorbereiden. Deze toekomstgerichte aanpak maakt dat nieuwe producten en/of diensten flexibel zijn en aangepast kunnen worden aan de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. Door verhalen te blijven vertellen tijdens de ontwikkeling van het product of dienst en deze verhalen te delen binnen en buiten de organisatie ontstaat nieuwsgierigheid en aantrekkingskracht voor het nieuwe product of de dienst.

De kunst van het evenwicht

Bij het aangaan van uitdagingen in een organisatie of over organisaties heen is er altijd sprake van meerdere partijen, elk met hun eigen belangen. Ruimtekunstenaars is erg goed in het bij elkaar brengen van al deze belangen, zodat eenieder zijn waarde en kwaliteiten kan toevoegen en zodoende gezamenlijk toe een gedragen oplossing te komen voor de uitdaging. Het doorlopende in gesprek blijven met de betrokkenen en heldere en duidelijke communicatie naar alle betrokkenen maakt dat iedereen betrokken is en blijft bij het project.

Wil je ook samen ruimte creëren? Neem contact op.

Contact