Waar staan we voor

Ruimtekunstenaars

Ruimtekunstenaars staat voor het creëren van ruimte voor duurzame menselijke groei. Het bestaat uit drie elementen aan de kant van de ruimte; toekomst, talent en experimenteren en uit drie elementen aan de kant van de kunst; creativiteit, creëren van het nieuwe en creëren van evenwicht.

01
De ruimte

Ruimte voor toekomst

In een steeds in sneller tempo veranderende wereld is een ander navigatiesysteem nodig. Een navigatiesysteem waarmee we het tempo van de veranderingen bij kunnen houden of zelfs de verandering zelf (mee) kunnen sturen. Ruimtekunstenaars helpt ruimte te creëren voor nieuwe denkbeelden over de toekomst. De toekomst is niet iets wat je overkomt, de toekomst is iets waar je zelf actief aan kan bijdragen.

Ruimte voor talent

De arbeidsmarkt verandert doorlopend, nieuwe technologieën, nieuwe organisatievormen zorgen voor een doorlopende aanpassing van werk en werkzaamheden. Human Resource Management is eveneens voortdurend in beweging. Steeds vaker worden er terechte vragen gesteld bij de planning en beoordelingscyclussen. Daarnaast neemt het aantal werknemers met burn-out klachten nog steeds toe. In de arbeidsmarkt van de toekomst zijn werknemers nodig die wendbaar zijn en over de grenzen van hun eigen vakgebied heen kunnen kijken, denken en communiceren.

Ruimte om te experimenteren

Leren doe je door te ervaren, door te doen, door te experimenteren. Leren doe je door een praktijkervaring te kunnen koppelen aan je mentale modellen. Je leert waar je enthousiast van wordt, waar je goed in bent, maar ook wat je beter kunt laten liggen. Fouten maken en falen hoort erbij, het moet om verder te komen. Leren doet pijn. Ruimtekunstenaars helpt met het creëren van omstandigheden – fysiek en mentaal – waarin geëxperimenteerd kan worden en er fouten gemaakt moeten worden. Niet fouten maken als doel op zich, maar fouten maken om er vervolgens van te kunnen leren.

02
De kunst

De kunst van het creatief zijn

Creativiteit en kunst worden vaak samen genoemd. Ruimtekunstenaars staat voor creativiteit in het oplossen van complexe problemen, in het verbinden van zaken die ogenschijnlijk geen verbinding hebben. Op een creatieve manier orde in de chaos brengen. Ruimtekunstenaars kan heel snel een grote berg aan informatie van complexiteit terugbrengen tot de eenvoud.

De kunst van het nieuwe creëren

Kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Ruimtekunstenaars is in staat het nieuwe en betekenisvolle te creëren waarin ruimte ontstaat voor mensen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Kunstenaars weten nieuwe stromingen te creëren en beelden te scheppen waarover gesproken wordt

De kunst van het evenwicht

Bij alle veranderingen in of tussen organisaties hebben alle partijen en betrokkenen zo hun belangen. Ruimtekunstenaars ziet al deze belangen en kan deze samenbrengen door te werken met en multidisciplinaire aanpak. Hierin zijn respect, oprecht naar elkaar luisteren en gelijkwaardigheid van essentieel belang. Ruimtekunstenaars weet iedere deelnemer te inspireren, motiveren en enthousiasmeren en aan te spreken en in te zetten op zijn of haar talent.

Wil je ook samen ruimte creëren? Neem contact op.

Contact